FAU

FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

 • Saker fra klassekontaktene
 • Skolepolitiske saker
 • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
 • Informasjon fra Driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.

Møtedatoer skoleåret 2016-2017:

 • Mandag 12.9.2016
 • Mandag 26.9.2016 (planlegge FN-dagen sammen med komite)
 • Mandag 10.10.2016
 • Mandag 14.11.2016
 • Mandag 5.12.2016
 • Mandag 9.1.2017
 • Mandag 13.2.2017
 • Mandag 13.3.2017
 • Mandag 3.4.2017
 • Mandag 8.5.2017
 • Mandag 12.6.2017

Oversikt over foreldrekontaktene for skoleåret 2016-2017