Hovedseksjon

FAU

Arbeidsområder

 • FAU og skolen skal samarbeide om felles tiltak for bygge et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for alle elever ved Lusetjern skole
 • FAU skal være en aktiv pådriver for å skape gode sosiale møteplasser for alle elever og foresatte ved Lusetjern skole, samt i nærmiljøet
 • FAU skal jobbe for å øke foreldreengasjementet ved skolen og for å fremme kunnskap og forståelse for skolens arbeid og foresattes rolle i elevenes skolehverdag
 • FAU skal gjennom sitt arbeid aktivt fronte og støtte opp om skolens verdier – samarbeid, engasjement, raushet og mot

Hvem

FAU består av:

 • Leder: Pia Astroza-Fadai
 • Nestleder: Catrine Lie
 • Kasserer: Øystein Tøsse Gjerløw
 • Medlem: Fatima Ismail
 • Medlem: Mari Guttormsen

Kontakt oss på: lusetjernfau@gmail.com 

 

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for skolens foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via den enkelte foreldrerepresentant for klassen, eller via fellesmail FAU: lusetjernfau@gmail.com 

nyhetsbrev september 2022

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU