FAU

Arbeidsområder

 • FAU og skolen skal samarbeide om felles tiltak for bygge et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for alle elever ved Lusetjern skole
 • FAU skal være en aktiv pådriver for å skape gode sosiale møteplasser for alle elever og foresatte ved Lusetjern skole, samt i nærmiljøet
 • FAU skal jobbe for å øke foreldreengasjementet ved skolen og for å fremme kunnskap og forståelse for skolens arbeid og foresattes rolle i elevenes skolehverdag
 • FAU skal gjennom sitt arbeid aktivt fronte og støtte opp om skolens verdier – samarbeid, engasjement, raushet og mot

Hvem

FAU består at 1 foreldrerepresentant fra hver klasse

 • Leder Catrine Lie
 • Referent Elin Volder Rutle
 • Kasserer Pia Astroza-Fadai

Kontakt oss på: lusetjernfau@gmail.com 

Representanter for skoleåret 2021/2022:

.

.

.

 

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for skolens foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via den enkelte foreldrerepresentant for klassen, eller via fellesmail FAU: lusetjernfau@gmail.com 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU 

Lenker

Møteplan

Månedsbrev

Årshjul