FAU

FAU-styret skoleåret 2018/2019: 

  • Leder: Ingvild Brekke-Nærstad

Har du spørsmål, ta kontakt med FAU-leder: Ingvild Brekke-Nærstad 

Aktuelle arbeidsområder: 

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn. 

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.

Oversikt over foreldrekontaktene for skoleåret 2018/2019