Hovedseksjon

Et godt læringsmiljø på skolen

Byråden vedtok høsten 2016 Tiltaksplan for et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo. I de nye føringene er det blant annet et strengere krav til aktivitetsplikt for alle ansatte for å forebygge og aktivt sørge for et trygt og godt læringsmiljø. 

Handlingsplan for et godt læringsmiljø på Lusetjern skole