Hovedseksjon

Strategisk plan

Barn som løper i gresset.

Elevene skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Osloskolen skal bidra til sosial mobilitet, og flere elever skal fullføre og bestå et 13-årig opplæringsløp.

Les strategisk plan for Lusetjern skole