Hovedseksjon

Trivselsprogrammet

Trivselsprogrogrammet

Elevene får være med på å påvirke hvilke aktiviteter som arrangeres. Dette har vi sett gjør elevene mer positive og interessert. Gjennom aktivitetene opplever vi at elevene deltar i positiv lek og skaper nye relasjoner. Elevene får gjennom dette en positiv innstilling og ny energi til resten av skoledagen. Vi kommer til å fortsette å utvide trivselsprogrammet og fokusere i enda større grad på at elevene involveres i valg av aktiviteter.

Aktiviteter høsten 2020

Aktiviteter denne høsten har vært blant annet:

 • utebandy
 • nappe haler
 • fotball
 • stikkball
 • volleyball
 • bordtennis
 • badminton
 • hoppetau
 • strikk
 • frisbee
 • huskefotball

Mål for Trivselsprogrammet:

 • Gi økt trivsel
 • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
 • Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
 • Bygge vennskap
 • Forebygge konflikter og mobbing
 • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever