Trivselsprogrammet

Trivselsprogrogrammet

Mål for Trivselsprogrammet:

  • Gi økt trivsel
  • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • Bygge vennskap
  • Forebygge konflikter og mobbing
  • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever