Hovedseksjon

Leksehjelp

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

1. - 3. trinn: 3 timer

4. - 7. trinn: 5,5 timer

Leksehjelpen foregår på følgende dager:

Mandag: 13.30 - 14.30 for 6. og 7. trinn, 13.45 - 14.15 for 1. og 3. trinn

Tirsdag: 13.30 - 14.30 for 5. trinn, 13.45 - 14.15 for 1., 2., 3. og 4. trinn

Onsdag: 13.30 - 14.30 for 4. trinn

Torsdag: 13.30 - 14.00 for 5. trinn, 13.45 - 14.15 for 1. og 2. trinn

Fredag: 13.30 - 14.00 for 6. trinn

Tilbudet organiseres både som lesegrupper og ordinær leksehjelp. Leksehjelpen gis alle som ønsker og har behov for det, etter samtale med kontaktlærer. For mer informasjon ta kontakt med ditt barns kontaktlærer eller skolens ledelse.