Driftsstyret

Driftsstyret består av to foreldre, to ansatte og tre eksterne medlemmer. Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. Rektor er sekretær for driftsstyret. Byrådet oppnevner driftsstyret etter innstilling fra foresatte gjennom FAU, de politiske partiene i bydelen og de ansatte ved skolen.

Hovedoppgaver

Driftsstyret sine hovedoppgaver er fastsatt i reglementet, og går ut på:

  • å støtte og samarbeide nært med rektor om driften av skolen
  • å vedta budsjett og strategisk plan
  • følge med på hvilke resultater skolen oppnår, og slik bidra til kvalitetssikring ved skolen
  • å jobbe for gode rammebetingelser og langsiktig, god utvikling som skole

Representanter i Driftsstyret

Leder:

Randi Haraldstad

 

Foreldrerepr.:

Hanne Berit Nøstvik

 

Politiske repr.:

Jon Leiulfsrud

May-Brit Bastiansen

Caroline Hals