Hovedseksjon

Ringetider

Klokke

1. økt:  8.30–9.30

2. økt:  9.45–11.00

3. økt:  11.30–12.30

4. økt:  12.45–13.45 (14.00)