Hovedseksjon

Vår profil

banner

Lusetjern skole har ca. 300 elever, som utgjør et spennende flerkulturelt fellesskap. Skolen ligger fint til med flotte utearealer og gangavstand til både skog og strand. Dette er områder som blir brukt flittig i forbindelse med uteskole. Skolen sto ferdigbygd i 1995. 

Vår visjon er: Læring og livsglede. 

Skolen har utviklet standarder for god undervisning, godt læringsmiljø, hjem–skole samarbeidet og for arbeidet mot mobbing. Standardene skal bidra til fokus på læring og at skolen oppnår bedre resultater. Skolens satsingsområder er lesing og grunnleggende ferdigheter i alle fag, derfor er alle lærere leselærere. Leseopplæringsplan skal sikre at elevene mestrer lesing gjennom å forstå ord og begreper. Skolen jobber kontinuerlig med læringsmiljøet gjennom forebyggende tiltak, tett oppfølging og Trivselsprogrammet.

Elevene skal oppleve et læringsmiljø med fokus på respekt, omsorg og ansvar. Inneværende skoleår jobber skolen med å utvikle felles praksis og i og utenfor klasserommet.

Satsingsområdene følges opp gjennom observasjon av praksis, samtaler og tett oppfølging.