Hovedseksjon

Fysioterapeut

Fysioterapeutens hovedfokus er å øke elevenes  mengde fysisk aktivitet  i skolehverdagen både i timene og friminuttene. Hun heter Stine og skal jobbe med lærerne og ledelsen. Når hun er med elevene er det stort sett i grupper. Dersom noen brenner inne med spørsmål om kropp, skader eller "vondter" er det likevel lov å komme innom å høre om hun har noen råd.

Kontaktinformasjon:

Stine Godø Wiget
E-mail: stine-marie.wiget(at)bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 94 01 66 36
Kontor tid: Mandag er og fredager 09.30-14.30 - holder til i samme lokaler som helsesykepleieren