Skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (SMU). Elever og foreldre skal være i flertall. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men det har ikke rett til å fatte bindende vedtak. SMU kan be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet ved skolen.

I opplæringsloven kapittel 11 finner du reglene om skolemiljøutvalg

Les mer om det å være i et skolemiljøutvalg her

Deltakere i SMU 2017/2018:

Jakob S. Danevad - elev

Piranavi Gnanenthirakumar - elev

Hanne B. Nøstvik - foreldre

Maren Esmark - foreldre

Vanessa Riviere - personale

Kari Haarklau - personale

Nina Jutkvam - personale