Hovedseksjon

Kongens Fortjenstmedalje

Marit Hermansen

Se forøvrig nettsiden https://benjaminprisen.no/

Det ble for litt over ett år siden laget en podcast på NRK om drapet på Benjamin Hermansen. Den finner du her: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/hele-historien-1.13872591

Kongens Fortjenstmedalje utdeles til personer som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Mer om Kongens Fortjenstmedalje finner du her: https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27598

Vi er svært stolte over det arbeidet og det engasjementet Marit viser i sitt daglig arbeid.

Knut Christian Hellesø-Knutsen, rektor