Hovedseksjon

Alarmtelefon for barn og unge

alarmtelefon

Det er mange gode grunner for å etablere en Alarmtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de er i krise.

116 111 er gratis.

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge. Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen.