Den gode timen

Undervisning
 • Lærer møter godt forberedt og presis til timen
 • Lærer er på plass før det ringer inn til time
 • Utstyr og materiell er på plass i klasserommet
 • Smart Board/Projektor/PC er koblet på

 

Elevene stiller opp på fast sted

 • Elevene har fast oppstillingsplass
 • Oppstillingsliste henger på utgangsdøra

 

Elevene har fast oppstillingsplass i garderoben

 • Lærer har tildelt elev plass i garderoben
 • Hyllene/plassen er navnet
 • Tipsplakater i garderoben

 

Informasjon til elevene

 • Timeplan for elevene henger synlig på klasseromsdøra/ved inngang
 • Klasserommet er innredet med fagvegger (norsk – matte – naturfag – engelsk)

 

Elevene går rolig inn i klasserommet

 • Tipsplakater og "dørstokkregelen"
 • Elevene vet hvor de skal sitte, og finner plassen

 

Lærer har fast hilserutine

 • Alle håndhilser på elevene i første økt
 • Alle lærere hilser første gang de møter en klasse i løpet av dagen

 

Dagsplan er synlig for elevene (tavle/flipover)

 • Dagsplan er klar før elevene kommer inn
 • Dagsplan er synlig hele dagen

 

Undervisningen kommer raskt i gang

 • Mål for økta/ timen/ faget/ arbeidet er synligjort på tavle eller Smart Board
 • Lærer presenterer mål og innhold i timen
 • Læreren formidler flere måter å løse oppgavene på