Trivselsundersøkelse 1.-4. trinn

Barn som løper i skolegård

Formålet med undersøkelsen, er at de yngste elevene skal få mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal gi skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Undersøkelsen skal gjennomføres ved alle skoler med 1.-4. trinn i perioden
15. oktober-15. desember 2019.

Lenker til mer informasjon om Trivselsundersøkelsen:

Trivselsundersøkelse 1.-4. trinn 2019 - informasjon til foresatte

Pupil Satisfaction Survey 2019