Endringer i ledelsen ved Lusetjern skole

Den 1. august starter Nina Jutkvam i ny jobb som rektor på Ekeberg skole.

I perioden fra 1. august til 1. oktober vil assisterende rektor Gro Høydal Nesse være fungerende rektor.

Fra 1. oktober er Knut Christian Hellesø-Knutsen ny rektor på Lusetjern skole. Han vil være noe tilstede i perioden frem til 1. oktober.

Mariiana Alknes starter 1. august som ny undervisningsinspektør med bl.a ansvar for Aktivitetsskolen.