Elevundersøkelsen høsten 2021

Elever på nettbrett

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Spørsmålene berører blant annet:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

For mer informasjon - se nettsidene til Udir.