Lusetjern AKS i vinterferien

Akitivitetsskolen blå logo

Elever med Gratis kjernetid er merket med (Gratis kjernetid, gjelder tirsdag og torsdag).

Elever med 12 timers plass kan benytte plassen i 2 valgfrie dager.

Husk at vi trenger tilbakemelding uansett om du kommer eller ikke.

AKS bemannes etter antall påmeldte barn så det er viktig å holde påmeldingsfristen 8.februar.

Vi ønsker at alle benytter seg av den elektroniske påmeldingen, følg linken under.

https://goo.gl/forms/8Zgu0SUsdTa5o1eO2