Et godt læringsmiljø på skolen

Barn i skolegården

Byråden vedtok høsten 2016 Tiltaksplan for et trygt prykososialt miljø for barn og unge i Oslo. I de nye føringene er det blant annet et strengere krav til aktivitetsplikt for alle ansatte for å forebygge og aktivt sørge for et trygt og godt læringsmiljø. Lusetjern skole sin reviderte plan skal behandles i alle skolens organ i løpet av mars 2017.

Et godt læringsmiljø på Lusetjern skole