Nye takster 2016

I budsjettforslaget for 2016 har daværende byråd for kunnskap og utdanning lagt inn en prisøkning på 2,7 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

 

De foreslåtte takstene fra 1.1.2016 er følger:

 

Inntekt inntil kr 202.653 kr

Heldagsplass 608 kr

Halvdagsplass  391 kr

 

Inntekt fra kr 202.654 til og med kr 360.272

Heldagsplass 1117 kr

Halvdagsplass 718 kr

 

Inntekt over kr 360.272 kr

Heldagsplass 2848 kr

Halvdagsplass 1925 kr

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2016. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

 

I vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Oslo kommune, § 17 Varsel om økt oppholdsbetaling, står følgende: Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers varsel. Skolen bes om å varsle foresatte i Aktivitetsskolen angående ny foreslått oppholdsbetaling senest 15.11.2015.

 

Budsjettet for 2016 vedtas 9.12.2015.